• Dünyadaki demografik, ekonomik ve sosyolojik konuları göz önünde bulundurarak bakır sektörünün geleceğini için değerler sunmak,
  • Çalışanların yetkinliklerini ve bilgi birikimini arttırarak, müşteri – çalışan arasında uzun vadede bağlılık sağlayıp sinerji yaratmak,
  • Ürün işleme hızını arttırıp, ürün kalite problemlerini azaltarak hedef pazarlarda büyüme sağlamak,
  • Kurumsal sorumluluğumuz gereği rekabet avantajı yaratarak stratejik planlamalar yapmak,
  • Ülke genelinde ve dünya da gösterdiğimiz başarıların devamını sağlamak.