Şirketimiz bünyesindeki tüm çalışanlar Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemlerini ana ilke olarak benimsemiştir. Çalışanlarımız bu sistemleri uygulamaktan, geliştirmekten ve gerekli kaynakları sağlamaktan sorumludur.

Kalite Politikamız;

ALAYBEYOĞLU METAL A.Ş. olarak yüksek kalite devamlılığı, titizlik ve sistem sorumluluğu isteyen müşterilerimizin taleplerini doğru anlayıp beklenen şekilde karşılamada taahhüt ettiğimiz sözleşme, standart ve yasal şartlara eksiksiz uyum göstermede “ÜRETİM VE ÜRÜN SORUMLULUĞU” nu temel almaktayız.

Kuruluşumuz; bu temel doğrultusunda aşağıda verilen ilkeleri benimsemiş ve gerekli uyum çalışmalarını taahhüt etmiştir.

 • ISO 9001 KALITE-ISO 14001 ÇEVRE-OHSAS 18001 ISG-SAĞLIK Yönetim Sistemlerimizi, ayrıca ürün ve üretimlerimizi “SÜREKLİ GELİŞME” ile kalıcı ve ilerleyen başarılara ulaştırmak,
 • Kuruluşumuzun politika ve bağlamlarının yönetim sistemi güncel performansları ve PAYDAŞ BEKLENTILERI dahil tüm organizasyonda net anlaşılmasını, karşılıklı memnuniyeti sağlamak
 • Modern tesis çözümleri ve teknik alt yapımızla, kaliteli ve ekonomik kaynak uygulamalarımızla, uzman kadromuzun tecrübe ve yaratıcı düşüncesini değerlendirerek; müşterilerimizin tasarım ve üretimlerinde bizzat katılımcı olarak sürekli artan “MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ve BAĞLILIĞI”nı gerçekleştirmek,
 • VERİMLİLİK ve TASARRUF BİLİNCİ” ile kaynak israfını önlemek,
 • Yöremizde ve ülkemizde “ÇEVRESEL KORUMA” kurallarına saygılı üretim yapmak,
 • TAKIM ÇALIŞMASI” ilkelerini izleyerek tüm çalışanlarımız ve tedarikçilerimizle “HUZURLU ve EMNİYETLİ ÇALIŞMA ORTAMINDA” performansı yüksek “ETKİN İŞ SONUÇLARI

Çevresel Politikamızın Temel Esasları;

ALAYBEYOĞLU METAL A.Ş. ürettiği ürünlerle doğayı korumayı, ülke kalkınmasına katkıda bulunmayı ve tüm üretim süreçlerinde çevreye olan olumsuz etkileri ve kirliliği en aza indirmeyi amaç edinmiştir.

Kuruluşumuz bu konuda tüm bağlam ve paydaşlarına sunulan taahhütlerine ulaşmak, üzere aşağıda verilen ilke ve politikaları benimsemiştir.

 • Çevreyle ilgili faaliyetlerinde tüm yerel ve ulusal kanun, çevre mevzuatı ve yönetmelik yükümlülüklerine uymak, güncelliğini sağlamak,
 • Politikalarını; çalışanlarına, müşterilerine, tedarikçilerine ve ilgili tüm paydaşlara duyurmak, yayımlamak ve ilgili taraflarda çevre bilincinin oluşmasına katkı sağlamak,
 • Çevresel boyutları belirlemek, çevresel etkilerin türlerini ve zararlarını tespit etmek, performanslarını sürekli iyileştirmek,
 • Atıkları bertaraf etmekten önce atıklardan kaçınmayı, atığı azaltmayı veya yeniden değerlendirmeyi ilke edinmek,
 • Gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre bırakmayı sorumluluk ve görev kabul etmek ve bu doğrultuda, amaç ve hedeflerimizi gözden geçirerek ilerlemeleri ortaya koymak,
 • Çevre yönetim sistemini sürekli geliştirmek,
 • Taahhütte bulunduğumuz çevre politika ve hedeflerimiz doğrultusunda uygulamaların takipçisi olmak, ilgili tarafların erişimine hazır tutmak…

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası;

“Önce İnsan ve Güvenlik” prensibi , kazaları-meslek hastalıklarını-olağandışı yaralanma ve sağlık bozulmalarını baştan önleme, sürekli iyileştirme, tüm faaliyet süreçlerimizin yönetimi bazında çalışmalarımızın temelidir.

 • En yeni ve güvenilir kişisel ve süreç kapsamlı İş Güvenliği ekipman,araç,metot ve teknolojileri kullanarak,
 • Tehlike ve Riskleri önceden saptayıp; gereken önlemleri eksiksiz ve zamanında alma; gözden geçirilen öncü hedeflerle yöneterek yasal zorunluluklara yada tahammül edilebilecek düzeylere indirme,
 • Acil durum ve doğal felaketlere tatbikatlarla hazırlanma,
 • “Planlı Eğitimler” ile tüm çalışanlar ve tedarikçilerimizin güncel teorik- pratik bilgiye ulaşmaları ve doğru kullanmaları temin edilerek,
 • Yürürlükteki Yasal zorunlulukları,müşterilerimiz yada üyesi olduğumuz meslek kuruluşlarının şartlarını ve  değişimlerini güncel takip edip,uyarak,

Kuruluşumuzda “İş Sağlığı ve Güvenliği” Sorumluluğunu uluslararası  yönetim standartları ve kültürleri doğrultusunda kurduğumuz  ve dokümante ettiğimiz sistemler ile yürüteceğiz; performansını ziyaretçilerimiz de dahil tüm çalışanlarımız ve tedarikçilerimizin katılımıyla sürekli geliştirerek sahip çıkacağız.